ຂໍ້ມູນຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ສະຖິຕິດ້ານຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທໍາ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍ20192020
1ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວທັງໜົດ
-ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນຄົນ 1,868,985 520,758
-ນັກທ່ຽວທ່ຽວພາຍໃນປະເທດຄົນ 144,232 1,054
2ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວໂດລາ 185,076,006 101,327,910
3ຈໍານວນໂຮງແຮມແຫ່ງ241248
-ໃນນັ້ນ: ຈຳນວນຫ້ອງພັກແຮມຫ້ອງ 9,436 9,818
4ຈຳນວນເຮືອນພັກແຫ່ງ199199
-ໃນນັ້ນ: ຈຳນວນຫ້ອງພັກແຮມຫ້ອງ 4,248 4,248
ຈຳນວນລີສອດແຫ່ງ2629
ຈຳນວນອາພາດເມັນແຫ່ງ2531
5ຈໍານວນຮ້ານອາຫານ, ພັດທະຄານແຫ່ງ108126
6ຈໍານວນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຫຼ່ງ1111
-ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວປະຫັວດສາດແຫຼ່ງ1411
-ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດແຫຼ່ງ1517
-ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທຳ, ບູຮານສະຖານແຫຼ່ງ1114
7ເຮືອທ່ອງທ່ຽວລຳ--
8ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງ322332
ຈໍານວນສາຂາບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງ--
9ສະຖານທີ່ບັນເທິງແຫ່ງ35-