ຂໍ້ມູນດ້ານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ລ/ດລາຍການຜະລິດຕະພັນຫົວໜ່ວຍ2019(ຈຳນວນ)2019(ມູນຄ່າ)2020(ຈຳນວນ)2020(ມູນຄ່າ)
Aການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາ
Iອຸດສາຫະກຳປຸງເເຕ່ງ
1ບານປະຕູ, ປ່ອງຢ້ຽມ, ວົງກົບວົງ, ບານ 5,163 1,807,050 5,942 2,079,700
2ເຄື່ອງເຟີນິເຈີປະເພດຕ່າງໆຊຸດ, ໜ່ວຍ 24,450 16,933,581 24,220 16,774,288
3ໄມ້ປັກເກປູພື້ນ, ໄມ້ບົວມ3 14,409 44,432,169 15,300 47,179,692
4ໄມ້ປ່ອງ ຜ່າດິ້ວໂຕນ 22,461 8,400,298 21,980 8,220,520
5ຜະ​ລິດ ຂອບ​ຮູບອັນ----
6ກ້ານສໍໂຫຼ 382,000 2,292,000 321,455 1,928,730
IIອຸດສາຫະກຳປຸງເເຕ່ງປຸງເເຕ່ງອາຫານ
1ບໍລິການຂ້າສັດ (ຊີ້ນ)ໂຕນ 17,450 570,790 22,511 736,335
2ຂຽບໝູ, ໜັງພອງ, ໜັງເຄັມໂຕນ27 162,000 29 174,000
3ຜະລິດສົ້ມໝູ, ຢໍ່ໝູ, ລູກຊີ້ນໂຕນ176 4,002,066 210 4,775,192
4ໜື້ງປາທູ,ໄສ້​ອົ່ວ,ປາແຫ້ງ,​​ຊີ້ນ​ແຫ້ງ,ປາແດກ, ນໍ້າແຈ່ວ,ແຈ່ວບອງ.ໂຕນ118 3,885,775 109 1,811,167
5ໝູປິ່ນ, ງົວປິ່ນໂຕນ 4,810 134,680 5,130 71,120
6ນ້ຳ​ໝາກ​ໄມ້ຮຕລ 8,840 2,228,210 10,200 1,008,240
7ໝາກຕາວເຊື່ອມປິດ 7,196 43,176 7,650 45,900
8ນໍ້າມັນພືດຮຕລ 32,743 29,403,214 28,991 26,033,918
9ນໍ້າກ້ອນໂຕນ 75,996 30,398,400 80,500 32,200,000
10ກະແລັມ.ໂຕນ466 9,320,000 760 15,200,000
11ນົມສົ້ມ, ໂຍ​ເກີດໂຕນ81 1,620,000 86 1,728,000
12ເຕົ້າຮູ້ໂຕນ60 360,000 75 447,000
13ຜະລິດທາດເເປ້ງໂຕນ----
14ເຂົ້າສານໂຕນ 58,390 167,929,640 70,950 204,052,200
15ອົບສາລີໂຕນ 1,069 1,817,300 853 1,450,100
16ເຂົ້າຈີ່ກ້ອນ 2,057,747 5,144,368 3,880,449 9,701,123
17ເຂົ້າໜົມໂຕນ 3,659 8,781,600 4,062 9,748,800
18ເສັ້ນເຂົ້າປຽກ, ເຂົ້າປຸ້ນ, ເສັ້ນໝີ, ເຂົ້າຊ້ອຍ, ແຜ່ນຢໍ່ໂຕນ 4,893 18,495,540 6,820 25,779,600
19ກາເຟໂຕນ308 8,624,000 430 12,040,000
20ນໍ້າປາ- ນໍ້າສະອີວ, ນໍ້າສອດ, ນໍ້າສົ້ມຮຕລ 2,364 42,552 1,900 34,200
21ເຫຼົ້າ, ວາຍຮຕລ 23,808 12,547,069 20,820 10,972,140
22ເບຍຮຕລ 3,782,561 1,652,979,136 3,625,990 1,584,557,630
23ນໍ້າຫວານ + ໂຊດາຮຕລ 825,875 330,764,056 970,240 388,740,120
24ນໍ້າດື່ມບໍລິສຸດຮຕລ 3,840,861 46,090,336 5,120,853 61,450,236
IIIອຸດສາຫະກຳຢາສູບ
1ຢາສູບລ້ານກອກ 2,323 154,268,107 2,098 139,326,082
2ໃບ​ຢາ​ແຫ້ງໂຕນ----
IVອຸດສາຫະກຳຕັດຫ​ຍິບ ແລະ ແຜ່ນ​ແພ
1ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຜືນ 70,121,048 1,262,178,865 56,998,364 1,025,970,552
2ຕຸກ​ກະ​ຕາ​ຊຸດ 6,569,430 45,986,010 4,968,813 34,781,691
3ຖົງເທົ້າຄູ່ 571,200 6,854,400 495,600 5,947,200
4ພິມກາເສຶືອຜືນ 130,578 457,023 138,664 485,324
5​ຜ້າ​ກອມ​ແປ​ຣັດ​ກັບ 63,588 635,880 50,646 506,460
6ສຳ​ລີ​ກິ​ໂລ 1,050 13,650 960 12,480
7ໜ້າກາກອະນາໄມ-- 2,100,000 5,977,975
8ຜ້າ​ບັ້ງ​ກໍ້ 71,400 28,560 250,631 100,252
9ຫ​ຍິບ​ໝາກ​ບານ ແລະ ອຸ​ປະ​ກອນ​ໜ່ວຍ 71,400 6,069,000 52,644 4,474,740
10ກະເປົາໜ່ວຍ 581,091 13,365,093 408,557 9,396,811
Vອຸດສາຫະກຳ ໜັງ
1ພື້ນເກີບ - ເກີບຄູ່ 3,926,349 188,464,752 3,269,662 156,943,776
2ຫ​ຍິບ​ເບາະອັນ 26,880 1,344,000 28,960 1,448,000
VIອຸດສາຫະກຳເຈ້ຍ
1ປື້ມຂຽນໂຕນ483 603,750 450 562,500
2ຜະລິດເຈ້ຍ(ເຈ້ຍຂາວ, ເຈ້ຍ​ສີ, ເຟືອງ)ໂຕນ 6,006 22,822,800 6,590 25,042,000
3ຜະລິດເຈ້ຍ ກາ​ກຕົງໂຕນ 3,192 9,576,000 2,824 8,472,000
4ປື້ມກະຕູນ, ປື້ມວາລະສານໂຕນ 2,730 3,412,355 2,350 2,937,375
5ເຈ້ຍອານາໄມ (ທິດ​ຊູ)ໂຕນ 2,688 12,096,000 2,290 10,305,000
6ຜະລິດຫິບເຈ້ຍໂຕນ 34,398 65,356,200 29,563 56,169,700
7ຜະ​ລິດ​ຖົງ​ຊີ​ມັງໂຕນ 4,578 18,312,505 4,692 18,768,517
VIIອຸດສາຫະກຳເຄມີ
1ເຊື່ອນອນ, ໝອນຜືນ,ໜ່ວຍ 34,104 19,780,320 25,920 15,033,600
2ໂຊຟາຊຸດ 1,071 1,017,450 982 932,900
3ຟອງນໍ້າໂຕນ252 1,360,800 239 1,290,600
4ປຸ່ຍຊີວະພາບໂຕນ 2,273 2,727,600 3,019 3,622,800
5ນໍ້າສີ(ນ້ຳ​ສີ​ທາ​ໄມ້, ທິນ​ເນີ, ນ້ຳ​ຢາ​ກັນ​ຊືມ)​ຮ​ຕ​ລ 130,374 195,561,000 131,220 196,830,000
6ສະບູ່ຝຸ່ນໂຕນ 1,008 4,838,400 956 4,588,800
7ນໍ້າຢາລ້າງຈານ,ນ້ຳ​ຢາ​ປັບ​ຜ້າ​ນຸ້ມ, ນ້ຳ​ຢາ​ລ້າງ​ຫ້ອງ​ນ້ຳ.​ຮ​ຕ​ລ 7,728 2,318,400 5,986 1,795,800
8ຫົວນໍ້າຫອມລິດ 2,086 160,622 1,200 92,400
9ຜະລິດໂສດາໄຟຮຕລ----
10ຢາປົວພະຍາດທົ່ວໄປກັ​ບ, ຫຼອດ 4,893,315 39,146,520 4,986,219 39,889,752
11ກັ່ນຕອງນໍ້າມັນເສດເຫຼືອລິດ 6,885 4,131 1,695 1,017
VIIIອຸດສາຫະກຳຢາງ ແລະ ປຣາສຕິກ
1ຫລໍ່ດອກຢາງເສັ້ນ840 210,000 820 205,000
2ຖົງປຣາສຕິກໂຕນ 2,520 16,632,000 2,700 17,820,000
3ຂວດນໍ້າປຣາສຕິກໂຕນ 8,799 68,632,200 8,800 71,072,099
4ເມັດຢາງພຣາສຕິກໂຕນ 2,058 7,614,600 3,100 11,470,000
5ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນປຣາສຕິກ(ເຊືອກ​ຟາງ, ລອດ​ດູດ )ໂຕນ 7,266 60,307,800 7,015 58,224,500
6ທໍ່ນ້ຳ ພີວີຊີແມັດ 17,399,970 41,759,928 17,550,231 42,120,554
7ສາດຢາງຜືນ 109,494 3,503,808 110,335 3,530,720
8ສາຍ​ໄຟ​ຟ້າແມັດ 3,532,746 56,523,936 2,432,000 38,912,000
IXອຸດສາຫະກຳແຮ່ທາດທີ່ບໍ່ມີໂລຫະ
1ເບຕົ່ງແຫຼວ, ຄອນກຣິດມ3 252,085 133,605,050 250,110 132,558,300
2ຢ​າງ​ປູ​ທາງ (ອັດ​ຟານ)ໂຕນ 3,360 2,439,360 3,010 2,185,260
3ເສົາໄຟຟ້າຕົ້ນ 14,280 7,140,000 12,960 6,480,000
Xອຸດສາຫະກຳໂລຫະ
1ເຫຼັກເສັ້ນໂຕນ 35,700 132,090,000 33,989 125,759,300
2ເຫຼັກ​ຫຼັກ​ຮ້ານໂຕນ252 982,800 229 893,100
3ເຫຼັກຮູບປະ​ພັນໂຕນ 40,924 204,620,000 50,225 251,125,000
XIອຸດສາຫະກຳວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ກົນຈັກ
1ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ອັນ, ຊຸດ 69,510 4,518,150 56,788 3,691,220
2ຖັງນໍ້າສະແຕນເລດໜ່ວຍ 10,185 916,650 12,553 1,129,770
XIIອຸດສາຫະກຳເອເລັກໂທນິກ
1ຜະລິດ ແລະປະກອບເຄື່ອງເອເລັກໂທນິກອັນ 168,602,175 69,126,892 963,000 394,830
XIIIອຸດສາຫະກຳປະກອບເຄື່ອງໄຟຟ້າ
1ກະຕິກນ້ຳຮ້ອນໜ່ວຍ 21,630 2,509,080 18,255 2,117,580
2ໝໍ້ສຸກີ້ໜ່ວຍ 19,068 2,135,616 19,889 2,227,568
3ເຄື່ອງປັ່ນໝາກໄມ້ໜ່ວຍ 56,826 5,000,688 49,210 4,330,480
4ໝໍ້ຫູງເຂົ້າໜ່ວຍ 7,140 771,120 6,990 754,920
5ພັດລົມໜ່ວຍ 306,768 36,198,624 7,556 891,608
XIVດຳເນີນກ່ຽວກັບລົດຍົນ, ລົດລາກ
1ສີ້ນສ່ວນອາໄຫລ່ລົດຈັກອັນ/ຊຸດ 838,404 20,121,696 390,226 9,365,424
2ປະກອບລົດຈັກຄັນ 73,648 309,321,600 68,442 287,456,400
XVອຸດສາຫະກຳສ້ອມແປງອື່ນໆ
1ລົດຍົນ, ລົດບັນທຸກ ( ສ້ອມແປງ)ຄັນ 12,658 227,844 13,661 245,898
2​ຕິດ​ຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງລິ​ບໜ່ວຍ550 22,000 670 26,800
3ຕິດ​ຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມ​ແປງ​ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ໄຟ​ຟ້າ, ເຄື່ອງ​ເອ​ເລັກ​ໂທ​ນິກໜ່ວຍ 6,485 194,550 5,369 161,070
XVIປະເພດເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ
1ກະເບື້ອງມຸງຫຼັງຄາ+ຊີເເພັກແຜ່ນ 2,487,917 17,415,419 2,239,116 15,673,812
2ດີນຈີ່ກ້ອນ 5,476,152 2,628,553 50,699,720 24,335,866
3ຊີມັງໂຕນ----
4ດີນບ໋ອກກ້ອນ 6,689,802 8,027,762 6,230,990 7,477,188
5ກະໂລປູພື້ນ, ຫີນປູພື້ນ, ແຜ່ນຝາ,ແຜ່ນພື້ນສຳເລັດຮູບມ2 187,950 13,908,300 762,200 56,402,800
6ສັງກະສີ+ແຜ່ນຫຼັງເຄືອບ (ອາລູຊີ້ງ)ໂຕນ 5,807 33,680,600 5,961 34,573,800
7ໜາມໝາກຈັບ, ຕາໜ່າງ, ລວດໂຕນ 5,180 20,720,000 6,134 24,536,000
8ຕະ​ປູໂຕນ315 1,039,500 309 1,019,700
9ຫຼົບກະເບື້ອງມຸງຫຼັງຄາທຸກປະເພດອັນ 276,667 747,001 226,990 612,873
XVIIອຸດສາຫະກຳໄຟຟ້າ
1ອາຍແກ໊ສຫຸງຕົ້ມ, ອົກຊີເຢັນໂຕນ 17,250 87,975,000 17,330 88,383,000
2ຖ່ານຂາວໂຕນ 10,920 27,846,000 8,263 21,070,650
3ຖ່ານດຳໂຕນ 11,760 27,048,000 10,963 25,214,900
Bການຜະລິດຫັດຖະກຳ
Iຕໍ່າຫູກ, ຕໍ່າແຜ່ນ
1ຜ້າໄໝຜືນ 90,468 6,099,275 86,990 5,864,791
2ຕໍ່າແຜ່ນແພແມັດ 134,542 4,036,267 115,552 3,466,560
3ຕ່ຳ​ພົມຜືນ672 101,244 612 92,204
4ປັ່ນ ແລະ ຍ້ອມຝ້າຍ,ໄໝໂຕນ73 839,500 72 828,000
IIຫັດຖະກຳຖັັກແສ່ວ
1ເຄື່ອງຫຍິບປັກ​ຖັກເເສ່ວອັນ/ຜືນ 590,310 2,243,178 575,962 2,188,656
IIIການຄວັດແກະສະຫຼັກ ແລະ ຈັກສານ
1ແກະສະຫຼັກໄມ້ອັນ/ຊຸດ 11,634 2,559,480 10,892 2,396,240
2ແກະສະຫຼັກເຂົາຄວາຍອັນ/ຊຸດ 20,538 369,684 18,362 330,516
3ຫັດຖະກຳໄມ້​ປ່ອງອັນ/ຊຸດ 10,080 304,437 9,992 301,779
4ໄມ້​ຈິ້ມ​ແຂ້ວ, ໄມ້​ທູ່ໂຕນ 1,197 1,436,400 1,230 1,476,000
5ແຜ່ນ​ຫ​ຍິບ​ຊຳແຜ່ນ 153,090 367,677 162,200 389,557
6ໂຕະ​ຫີນຊຸດ 1,974 401,709 2,100 427,350
7ທາດ, ຫໍ​ບູ​ຊາ, ເມມອັນ 3,570 642,600 3,092 556,560
8ໂອ່ງ​ນ້ຳ, ໂຖດອກ​ໄມ້ໜ່ວຍ 2,373 480,566 3,560 720,950
IVເຄື່ອງ​ປັ້​ນ​ດິນ​ເຜົາ
1ເຄື່ອງປັ້ນດີນເຜົາອັນ/ໜ່ວຍ 39,060 507,558 36,470 473,903
2ປັ້ນປູນ ແລະ ແກະ​ສະ​ລັກ​ປູນໂຕນ546 687,960 428 539,280
Vເກືອ​ຕົ້ມ IOD
1ເກືອ​ຕົ້ມ IODໂຕນ 7,959 7,441,665 7,269 6,796,515
2ເກືອ​ຕາກໂຕນ 1,176 635,040 980 529,200
VIການ​ເຈຍ​ລະ​ໃນ​ແກ້ວ​ປະ​ເສີດ, ເພັດ, ພອຍ ແລະ ວັດ​ຖຸ​ມີ​ຄ່າ​ຕ່າງໆ
1ເຈຍ​ລະ​ໃນ​ເພັດກ​ຣັດ 43,680 32,707,492 39,998 29,950,418
2​ຕີ​ເງິນ, ຕີ​ຄຳ​ເສັ້ນ, ອັນ 56,322 1,013,796 51,550 927,900
3ຮ້ານ​ຕັດ​ແກ້ວ, ອາ​ລຸຍ​ມີ​ນຽມແມັດ 81,942 3,279,023 76,560 3,063,655
VIIການ​ຜະ​ລິດ​ຕ່າງໆ
1ຈອດ​ປະ​ຕູ​ເຫຼັກ,ໂຄງຫຼັງ​ຄາ,ປະ​ຕູ​ມ້ວນ, ຕາ​ໜ່າງ​ຂະ​ໂມຍ, ຄຸ, ບົວ, ຮາງ​ລິນແມັດ 332,640 11,970,640 324,880 11,691,382
2ບໍ​ລິ​ການ​ຊ່ຽນ​ກະ​ແຈອັນ 2,082 31,230 2,163 32,445
3ທູບ​ທຽນໂຕນ450 468,000 461 479,440
4ວິກ​ຜົມ​ທຽມອັນ 3,155 378,600 6,360 763,200
5ຜະ​ລິດ​ສໍ​ຂາວໂຕນ9 11,250 9 10,625