ຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກ

ເວັບໄຊຂອງສູນສະຖິຕິກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການປັບປຸງ

ຈະເປີດໃຫ້ທຸກທ່ານນຳໃຊ້ພາຍໃນໄວ້ໆນີ້

+85621 335065

ບ້ານ ໜອງໄຮ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນວ